Zatrudnimy pracowników w Osielsku pod Bydgoszczą Kujawsko-Pomorskie

Zatrudnimy pracowników w Osielsku pod Bydgoszczą Kujawsko-Pomorskie

Zatrudniamy od zaraz

Poszukujemy do pracy osoby:

– o wysokiej kulturze osobistej.

–  chętnej do nauki nowych zagadnień branżowych. 

– wysokie wynagrodzenie na umowie o pracę

– o dużym zaangażowaniu w powierzone zadania.

– sympatyczna atmosfera w młodym zespole i prężnie rozwijającej się firmie.

– śniadania i posiłki codziennie na koszt firmy jak i dobra kawa z ekspresu bez ograniczeń 🙂

Praca od zaraz w No Limits Energy Łukasz Wolski.

Osielsko koło Bydgoszczy.

 

Sprzedawca - obsługa klienta

Poszukujemy kobietę lub mężczyznę do obsługi sprzedaży klienta w biurze w Osielsku. Nie jest wymagane doświadczenie branżowe.

– szkolimy w tematach z zakresu obowiązków i produktowych.

– umiejętność obsługi komputera z oprogramowaniem Windows, swobodne korzystanie z komputera.

Wymiana grzałki z palnika Vg Kostrzewa

Serwisant - mężczyzna

– prawo jazdy kat B

– ogólna wiedza techniczna (majsterkowicz)

– umiejętność obsługi podstawowych narzędzi

– szkolimy od podstaw

Telefon do kontaktu: 660 768 988

https://www.nole.com.pl/kontakt/

Film przedstawia wymianę grzałki w palniku VG Kostrzewa.

Film przedstawia wymianę grzałki w palniku VG Kostrzewa.

Firm przedstawia jak wymienić grzałkę w palniku Vg Kostrzewy. Omawiamy jak zdemontować, wymienić i zamontować nową grzałkę kostrzewa. Grzałka Kostrzewa 370W – używajcie najlepiej oryginalnych zapalarek. Używanie nieoryginalnych grzałek może spowodować utratę gwarancji producenta. Zdarza się również że przepalają się takie grzałki podczas przepalania uszkadzają moduł główny automatyki. www.nole.com.pl Sklep internetowy do zakupu grzałki: https://www.nole.com.pl/produkt/grzal… No Limits Energy Łukasz Wolski Konwaliowa 2, 86-031 Osielsko

Promocja na kotły i palniki na pellet – NAJLEPSZA OFERTA

Promocja na kotły i palniki na pellet – NAJLEPSZA OFERTA

Promocja na kotły na pellet

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami to zadzwoń do nas i odbierz rabat na nasze produkty na hasło „Wiosenne rabaty z NoLE”- Możesz otrzymać dodatkowy rabat od opublikowanych na naszej stronie cen.

+48 576 084 844 / 576 244 844 / 537 644 744

Wiosenne rabaty z NoLE - 2020

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Wiosenne rabaty z NoLE
(dalej „Regulamin”)
§
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Wiosenne rabaty z NoLE”,
zwanej dalej „Promocją”, jest No Limits Energy Łukasz Wolski z siedzibą w
Osielsku, przy ul. Konwaliowej 2, NIP: 554-228-24-57. zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest promocja i wsparcie sprzedaży poprzez obniżkę cen urządzeń
grzewczych posiadających certyfikaty Ecodesign, zwane dalej „Produktami
Promocyjnymi”
3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 23 listopada 2020 roku do 27 listopada
2020, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu
4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako
konsumenci w rozumieniu art. 22
1 Kodeksu Cywilnego.
2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w
czasie trwania Promocji:
1. telefonicznie lub mailowo skontaktować się z Organizatorem,
2. zapytać o dostępność i czas oczekiwana na interesujące go Produkty
Promocyjne oraz zniżkę, która na dany Produkt Promocyjny obowiązuje,
3. zezwolić osobie pracującej w punkcie obsługi klienta na wysłanie dokumentu
potwierdzającego złożenie zamówienia,
4. potwierdzić złożone zamówienie według instrukcji wysłanej przez
Organizatora
5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika
do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
6. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń w czasie trwania Promocji
7. Wydawanie Produktów Promocyjnych odbywać się będzie we wszystkie dni robocze
czasu Trwania Promocji oraz, w zależności od terminu oczekiwania na niektóre
Produkty Promocyjne, do czasu aż wszystkie Zgłoszenia złożone w czasie trwania
Promocji zostaną dostarczone do Uczestników Promocji.
8. Produkt Promocyjny zostanie wydany Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu
przez pracownika punktu obsługi klienta, iż Uczestnik dokonał prawidłowego
Zgłoszenia do Promocji.
9. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się puli Produktów Promocyjnych. W
przypadku, gdy liczba Zgłoszeń przekroczy przewidywaną przez Organizatora pulę
Produktów Promocyjnych, o prawie do otrzymania zniżki decydować będzie
pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.
10. Informacja o wyczerpaniu puli Produktów będzie dostępna w znajdującym się w
punkcie obsługi klienta.
§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w punkcie obsługi klienta Organizatora.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
ich otrzymania.
4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem
poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od
daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym
mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w
punkcie sprzedaży
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak
naruszać praw nabytych przez Uczestników

Promocja na Kotły Kostrzewa TWIN BIO NE – MINUS 1000zł i UWAGA. Dodatkowo od nas otrzymujesz 6% rabatu lub pompa gratis lub zestaw higieniczny gratis

Promocja na Kotły Kostrzewa TWIN BIO NE – MINUS 1000zł i UWAGA. Dodatkowo od nas otrzymujesz 6% rabatu lub pompa gratis lub zestaw higieniczny gratis

Promocja na koccioł twin bio NE kostrzewa minus 1000zł

Specjalne ceny na wszystkie modele kotłów Twin Bio NE w ramach promocji: TNIEMY CENY. To idealna pora na wymianę kotła Kostrzewa.

UWAGA.

Dodatkowo od nas otrzymujesz 6% rabatu

lub pompa gratis

lub zestaw hihieniczny gratis 

 

Cena katalogowa: 11 100 zł

Cena promocyjna: SPRAWDŹ W SKLEPIE

 

Twin Bio NE 16 kW

Cena katalogowa: 11 600 zł

Cena promocyjna: SPRAWDŹ W SKLEPIE

 

Twin Bio NE 24 kW

Cena katalogowa: 12 100 zł

Cena promocyjna: SPRAWDŹ W SKLEPIE

 

Kotły Twin Bio NE 12, 16 i 24 kW zostały przebadane w akredytowanym laboratorium badawczym i posiadają certyfikat Ecodesign (ekoprojektu). Spełniają wymagania do programu CZYSTE POWIETRZE.

 

Promocja obowiązuje od dnia 29.04.2020 r. do 01.06.2020 r. lub wcześniejszego wyczerpania zapasów.

Ilość kotłów w ofercie specjalnej jest ograniczona!

Obsługa kotła przez internet coraz tańsze.

Obsługa kotła przez internet coraz tańsze.

  • EcoNET 300 to zaawansowany moduł komunikacyjny, umożliwiający operowanie pracą sterowników zainstalowanych w kotłach z sterownikami PLUM. Dostęp do ustawień najważniejszych parametrów kotła jest zapewniony telefon, tablet lub komputer.
  • Zarządzanie pracą kotła za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu odbywa się dzięki aplikacji ecoNET App iOS bądź APK Android.
  • dla KOSTRZEWA, KIPI, PELLAS, i wiele innych

  

 

Przypominamy Państwu, że promocja  “SALE – WYPRZEDAŻ ROCZNIKA Twin Bio NE”  trwa tylko do PIĄTKU-  14.12.2018. 

Proszę także pamiętać, że wysyłka/odbiór promocyjnego kotła musi nastąpić maksymalnie do dn. 21.12.2018rP