No Limits Energy -NoLE

Z nami zajdziesz najdalej

 

<h2>Podajniki spiralne do transportu pelletu</h2>

Podajniki spiralne budujemy w kotłowniach większej mocy lub dla klientów ceniących sobie jeszcze większą bezobsługowość. Długość takiego pojedynczego podajnika sięga kilkudziesięciu metrów długości i może być wykonany poziomo jak i pionowo. Jest tu wiele niuansów technicznych i prawnych, które trzeba precyzyjnie wykonać dzięki czemu praca takiego systemu jest bezawaryjna na wiele lat.

Automatyka systemu jest dużo bardzie skomplikowana – gdyż ma realizować funkcję podawania dużych ilości paliwa w różnych dawkach i odstępach pracy w ciągu dnia i roku. Dlatego system jest doposażony o wiele zabezpieczeń ochronnym.

 

 

<h2>Podajniki pneumatyczne do transportu pelletu</h2>

Podajniki pneumatyczne do transportu pelletu – są to podajniki w pełni zautomatyzowane, które potrafią transportować paliwo w pionie jak i w poziomie na kilkudziesięciu metrowe odległości. Pneumatyczne to oczywiście znaczy transportowanie za pomocą strumienia powietrza i rur z tworzywa sztucznego.

Automatyka ta jest bardziej skomplikowana gdyż zarządza pracą wielu urządzeń  i ma reagować na zmienne zapotrzebowanie na paliwo

<h2>Zbiorniki przykotłowe do pelletu</h2>

Zbiorniki przykotłowe – to są najczęściej mniejsze zbiorniki usytuowane przy palniku i kotle. Wykonane są z stali, drewna, kompozytów czy, platiku. Są niezbędnym ogniwem przy instalacjach małych i bardzo często stosowany przy instalacjach dużych.

Przy instalacjach małych zasyp najczęściej wykonuje obsługa czy wałaściciele budynku.

Przy instalacjach dużych lub dla klientów ceniących sobie jeszcze większą bezobsługowość – zasyp tego zbiornika jest zautomatyzowany i wykonuje to automatyczny podajnik z silosu głównego.

<h2>Silosy wewnętrzne budowane w pomieszczeniach budynku</h2>

Silosy wewnętrzne inaczej zbiorniki czy zasobniki do magazynowania pelletu, które są budowane wewnątrz budynku w pomieszczeniach piwnicznych lub innych, które można wykorzytać jako magazyn paliw.

Budowa takiego zbiornika może być wykonana z drewna stali lub kompozytów i muszą spełniać określone specyfikacje. Wybór materiałów i technologii jest uzależniony od sytuacji w budynku.

Posiadamy duże doświadczenie w budowaniu takich zbiorników, dzięki czemu zbiorniki są przemyślaną i sprawdzoną konstrukcją co gwarantuje niezawodną pracę na wiele lat.

<h2>Silosy zewnętrzne budowane przy budynku</h2>

Silosy zewnętrzne – jest to konstrukcja najczęściej z stali lub kompozytów odpornych na działanie warunków atmosferycznych, które w naszym klimacie są bardzo różne. Warunki mamy latem od gorących i suchych do jesienno-wiosennych czy zimowych zimnych i bardzo wilgotnych. Konstrukcja ta musi być odporna na te warunki aby pracowała bez awaryjne przez cały rok.

*Informacje zawarte na stronie internetowej  nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dn. 23.04.1964r.Księga pierwsza, Tytuł IV, Dział II.