Zwroty i reklamacje

Zwroty

1. Prawo do odstąpienia od umowy

• Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
• Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

2. Skutki odstąpienia od umowy

• W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
• Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
• Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
• Konsument powinien odesłać towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
• Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy

• Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
• Wadą fizyczną jest niezgodność sprzedanego towaru z umową, w szczególności jeżeli towar:
• nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
• nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
• został konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

2. Prawo konsumenta do zgłoszenia reklamacji

• Reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy konsument może zgłaszać:
• pisemnie na adres No Limits Energy ul.Konwaliowa 2, 86-031 Osielsko,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@nole.com.pl.
• Konsument, realizujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres No Limits Energy ul.Konwaliowa 2, 86-031 Osielsko. W przypadku uznania reklamacji, koszty dostarczenia są zwracane.

3. Procedura rozpatrywania reklamacji

• Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
• W przypadku braków w reklamacji sprzedawca wezwie konsumenta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez konsumenta.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – art. 7a ust. 1 stanowi, że przedsiębiorca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni.
Kodeks cywilny – art. 561§5 mówi, że jeśli sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że uznał roszczenie konsumenta za uzasadnione.
Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dn. 23.04.1964 r. Księga pierwsza, Tytuł IV, Dział II.

@ nolimitsenergy_nole

Obserwuj nas na Instagramie

© Copyright 2024 No Limits Energy | Stwórz z nami dobry klimat. Wszelkie prawa zastrzeżone | Regulamin | Polityka prywatności | Polityka plików cookies

Select more than one item for comparison.