Ulga termomodernizacyjna 2024

Ulga termomodernizacyjna 2024

Ulga termomodernizacyjna 2024

Ulga termomodernizacyjna jest ulgą podatkową, dzięki której można odliczyć wydatki na remont domu. Z ulgi może skorzystać osoba składająca zeznanie podatkowe będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Posiadaczom nieruchomości na podstawie np. umowy najmu, użyczenia, czy dzierżawy nie przysługuje ulga termomodernizacyjna.

Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 składając zeznanie podatkowe za 2023 rok.

 Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28, dołączając załącznik PIT/O informujący o odliczeniach.

W rozliczeniu za 2023 roku można odliczyć do 53 tys. zł (małżonkowie mogą odliczyć łącznie do 106 tys. zł). Aby skorzystać z ulgi należy posiadać faktury VAT, które określają zakres wydatków. 

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej:

 • materiały budowlane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów
 • kotły kondensacyjne gazowe lub olejowe
 • instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne
 • kotły przeznaczone do spalania biomasy
 • okna, drzwi, stolarka okienna
 • wydatki na przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej

Pełna lista inwestycji, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej jest dostępna na stronie podatki.gov.pl

FENG – Kredyt ekologiczny

FENG – Kredyt ekologiczny

FENG Kredyt ekologiczny

FENG – kredyt ekologiczny

W 2024 roku BGK zaplanował dwa nabory wniosków w ramach konkursu Kredyt ekologiczny z Programu FENG. Jest to bezzwrotna dotacja w formie Kredytu Ekologicznego przeznaczonego dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Polski. Celem tego wsparcia jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej o przynajmniej 30% w porównaniu do obecnego zużycia.

Kto może ubiegać się o Kredyt Ekologiczny?

Dotację mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również firmy klasyfikowane jako small mid-caps (zatrudniające do 499 pracowników) oraz mid-caps (zatrudniające do 3000 pracowników). Działalność musi być zarejestrowana oraz prowadzona na terenie Polski.

Obszary wsparcia:

Przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o Kredyt Ekologiczny, mogą skorzystać z dotacji na realizację następujących inwestycji:

 • Wymiana źródła ogrzewania na bardziej efektywne energetycznie.
 • Modernizacja linii produkcyjnej, budynków oraz wymiana sprzętu i narzędzi w celu zmniejszenia zużycia energii.
 • Budowa lub modernizacja instalacji odnawialnych źródeł energii, które będą wykorzystywane na własny użytek przedsiębiorstwa.

Oczywiście, istotnym elementem projektu jest również obligatoryjna termomodernizacja.

Wyjątki od wymogu termomodernizacji:

W przypadku, gdy budynki są nowe lub niedawno przeszły remont i spełniają normy/wymagania, środki z dotacji można przeznaczyć tylko na modernizację linii produkcyjnej. Dotacja może być także przyznana w przypadku, gdy usprawnienia mają na celu zapewnienie przestrzegania przez przedsiębiorcę już przyjętych norm unijnych, nawet jeżeli te normy jeszcze nie obowiązują.

Pełna lista inwestycji znajduje się na stronie BGK.

Nabory planowane w 2024 roku:

 • od 25.04 do 27.07
 • od 17.10 do 30.12

Banki współpracujące z BGK:

 • Alior Bank,
 • BPS (wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi),
 • Bank Handlowy w Warszawie,
 • Millenium,
 • BOŚ Bank,
 • PEKAO,
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 • BNP Paribas,
 • ING Bank Śląski,
 • mBank,
 • PKO BP,
 • Santander BP,
 • SGB Bank (wraz z bankami zrzeszonymi),
 • VeloBank,
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy,
 • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie.
Uchwały Antysmogowej w Kujawsko-Pomorskiem 🗓️ Ostatni Dzwonek na Wymianę Starych Kotłów!🏠 Urząd Nie Przedłuża Terminu – Wymień Kotły Pozaklasowe do Końca 2023 Roku lub Czeka Cię Kara Finansowa

Uchwały Antysmogowej w Kujawsko-Pomorskiem 🗓️ Ostatni Dzwonek na Wymianę Starych Kotłów!🏠 Urząd Nie Przedłuża Terminu – Wymień Kotły Pozaklasowe do Końca 2023 Roku lub Czeka Cię Kara Finansowa

uchwała antysmogowa

05 grudnia 2023 Aktualizacja materiały z 27 listopada 2023

🌍 Aktualizacje w Realizacji Uchwały Antysmogowej w Kujawsko-Pomorskim!

W świetle ostatnich decyzji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, chcielibyśmy podzielić się z Wami ważnymi informacjami dotyczącymi realizacji uchwały antysmogowej. Marszałek Piotr Całbecki poinformował, że nie będzie wydłużania terminu na dostosowanie systemów grzewczych do nowych standardów środowiskowych. Ta ważna decyzja ma ogromne znaczenie dla #OchronaŚrodowiska i #CzystePowietrze w naszym regionie.

📆 Zaplanowany Okrągły Stół

16 stycznia odbędzie się okrągły stół, na którym zostaną omówione sposoby przyspieszenia realizacji uchwały oraz wsparcia dla osób i instytucji, które mogą mieć trudności z dostosowaniem się do nowych wymagań. To ważny krok w kierunku #ZrównoważonyRozwój i #ZielonaPolska.

🏠 Co to Oznacza dla Mieszkańców?

Od 1 stycznia 2024 roku wejdzie w życie zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych. Podkreślamy, że zarząd województwa apeluje o elastyczne podejście do egzekwowania uchwały, szczególnie w kontekście sytuacji materialnej mieszkańców. Jest to istotne dla #Ekologia i #EnergiaOdnawialna.

🌱 Dążenie do Czystszego Środowiska

Przyjęta w czerwcu 2019 roku uchwała antysmogowa jest krokiem w kierunku lepszej jakości powietrza w naszym regionie. Obejmuje ona zarówno zakaz stosowania niektórych paliw stałych, jak i określa standardy emisyjne oraz efektywności energetycznej dla urządzeń grzewczych.

Zapraszamy do dyskusji na temat tej ważnej inicjatywy i dowiedzenia się więcej o jej wpływie na nasz region!

Materiały pobrane z:

PORTAL INFORMACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU

Post opracowany na podstawie informacji ze strony Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Hasztagi: #OchronaŚrodowiska, #CzystePowietrze, #ZrównoważonyRozwój, #ZielonaPolska, #Ekologia, #EnergiaOdnawialna


 

Ulga termomodernizacyjna 2024

Ulga termomodernizacyjna 2024

Ulga termomodernizacyjna jest ulgą podatkową, dzięki której można odliczyć wydatki na remont domu. Z ulgi może skorzystać osoba składająca zeznanie podatkowe będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Posiadaczom nieruchomości na...

czytaj dalej
FENG – Kredyt ekologiczny

FENG – Kredyt ekologiczny

FENG - kredyt ekologiczny W 2024 roku BGK zaplanował dwa nabory wniosków w ramach konkursu Kredyt ekologiczny z Programu FENG. Jest to bezzwrotna dotacja w formie Kredytu Ekologicznego przeznaczonego dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Polski....

czytaj dalej
Uchwały Antysmogowej w Kujawsko-Pomorskiem 🗓️ Ostatni Dzwonek na Wymianę Starych Kotłów!🏠 Urząd Nie Przedłuża Terminu – Wymień Kotły Pozaklasowe do Końca 2023 Roku lub Czeka Cię Kara Finansowa

Uchwały Antysmogowej w Kujawsko-Pomorskiem 🗓️ Ostatni Dzwonek na Wymianę Starych Kotłów!🏠 Urząd Nie Przedłuża Terminu – Wymień Kotły Pozaklasowe do Końca 2023 Roku lub Czeka Cię Kara Finansowa

05 grudnia 2023 Aktualizacja materiały z 27 listopada 2023 🌍 Aktualizacje w Realizacji Uchwały Antysmogowej w Kujawsko-Pomorskim! W świetle ostatnich decyzji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, chcielibyśmy podzielić się z Wami ważnymi informacjami dotyczącymi...

czytaj dalej
Program Kawka Plus i Kawka Bis

Program Kawka Plus i Kawka Bis

Program Kawka Plus i Kawka Bis

Program Kawka Plus i Kawka Bis

Programy Kawka Plus i Kawka Bis zostały przedłużone w miastach Wrocław i Poznań. Ich głównym celem jest walka z jakością powietrza w tych miastach i eliminowanie zanieczyszczeń. Dzięki tym programom mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie w zakresie wymiany kotłów i modernizacji źródeł ciepła, co pozwala na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

 

Rodzaj działań wspierających w ramach programu KAWKA BIS w Poznaniu

Wspierane będą działania mające na celu likwidację sprawnych palenisk opalanych węglem, drewnem, brykietami lub innymi rodzajami biomasy, takimi jak piece, kotły, kominki, które stanowią trwałe wyposażenie lokali mieszkalnych lub nieruchomości mieszkalnych.

Należy jednak pamiętać, że sprawne źródła ciepła opalane paliwami stałymi muszą być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatkowo, dopuszcza się udzielanie dotacji na trwałą likwidację podwójnych systemów grzewczych, takich jak węglowo-gazowe lub węglowo-elektryczne, pod warunkiem, że posiadają one źródło ciepła opalane paliwem stałym, które jest niesprawne i zostało zainstalowane co najmniej 10 lat przed dniem złożenia wniosku. Warunkiem otrzymania dotacji jest:

 1. wykazanie przez wnioskodawcę, że niskoemisyjne źródło ciepła zainstalowane ponad 10 lat przed dniem złożenia wniosku jest niesprawne i w ostatnim okresie grzewczym wykorzystywane było wyłącznie źródło ciepła opalane paliwem stałym;
 2. trwała likwidacja obu systemów grzewczych;
 3. zamontowanie nowego, proekologicznego systemu ogrzewania.

 

Program KAWKA BIS skierowany jest do beneficjentów spoza sektora finansów publicznych, w tym osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

 

Wysokość dotacji zależy m.in. od preferowanego źródła ciepła i wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, jednakże istnieje górny limit dofinansowania, który wynosi:

 1. 12 000 PLN/lokal – w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego lub ogrzewania olejowego,
 2. 15 000 PLN/lokal – w przypadku ogrzewania za pomocą pompy ciepła lub wykorzystania instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

 

Wrocławska Kawka Plus

Kawka Plus to miejski program dopłat we Wrocławiu, który ma na celu wymianę niespełniających norm ekologicznych pieców na ekologiczne źródła ciepła. W ramach programu osoby, które dokonają wymiany pieca, mogą otrzymać zwrot kosztów do 15 tysięcy złotych na zakup ekologicznego źródła ciepła.

 

Dzięki temu programowi możliwa jest wymiana źródła ciepła bez wkładu własnego, wyłącznie za pomocą dofinansowania od miasta. Dodatkowo, dzięki takiej wymianie, można uniknąć kary grzywny nawet do 5000 złotych, która zostanie wprowadzona zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej od 1 lipca 2024 r. za korzystanie z “kopciuchów”.

Dopłaty w programie otrzymać mogą:

 1. właściciele mieszkań lub domów we Wrocławiu – osoba fizyczna
 2. najemca mieszkania komunalnego,
 3. osoba, która wynajmuje mieszkanie lub dom we Wrocławiu (musi mieć zgodę właściciela lokalu)

Warunkiem jest, że w mieszkaniu (domu) musi być sprawny piec na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet, piece grzewcze na ekogroszek itp.).

 

Dofinansowanie do wymiany pieca na ekologiczne źródło ciepła w ramach programów Kawka i Kawka Plus może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednakże nie przekroczy kwoty 15 000 PLN. Wymiana pieca może zostać przeprowadzona bez wkładu własnego, ponieważ instalator ma możliwość rozliczenia kosztów bezpośrednio z Urzędem Miejskim Wrocławia, stosując usługę pełnomocnictwa.

 

Ponadto, osoby, które wymienią lub wymieniły swoje piece węglowe w ramach programów Kawka i Kawka Plus, będą kwalifikować się do programu Termo Kawka, umożliwiającego uzyskanie dopłat do termomodernizacji. Uczestnicy projektu będą mogli otrzymać dofinansowanie w wysokości 5 000 PLN na wymianę nieszczelnych okien. Środki te mogą pokryć nawet 100% kosztów inwestycji, nie przekraczając jednak 1 000 PLN na jedno okno.

 

 

Źródło: zmienpiec.pl / poznan.pl / fundacjabezsmogu.pl

 

W naszej ofercie możecie zakupić w korzystnych cenach kotły i palniki na pellet. Kliknij TUTAJ i sprawdź naszą ofertę.

Możesz samodzielnie sprawdzić jakie jest Twoje zapotrzebowanie grzewcze wypełniając aplikację online TUTAJ, a my pomożemy w doborze odpowiedniego i ekologicznego urządzenia. Mamy również sieć instalatorów, którzy profesjonalnie zamontują sprzęt i wykonają niezbędne prace w kotłowni.

Dofinansowanie na termomodernizację – Czyste Powietrze 2023

Dofinansowanie na termomodernizację – Czyste Powietrze 2023

Dofinansowanie na termomodernizację – Czyste Powietrze 2023

Dofinansowanie na termomodernizację – Czyste Powietrze 2023

 

3 stycznia 2023 r. rusza nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”. NFOŚiGW wraz z Ministerstwem Klimatu zapowiadają wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych.

 

 

„Czyste Powietrze”  – zmiany

Zmiany wprowadzone w nowej odsłonie programu mają zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji i wymiany źródła ciepła.

 

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w Polsce i stale go usprawniamy – mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. – (…) Teraz przechodzimy krok dalej i podwyższamy zarówno progi dochodowe jak i wysokość dotacji. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1 564 PLN do 1 894 PLN na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2 189 PLN do 2 651 PLN w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1 090PLNł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1 526  PLN w przypadku gospodarstw jednoosobowych

 

 

Program wprowadza dodatkowe finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji.

Najwyższe dofinansowanie, czyli nawet do 136 200 PLN, będzie można uzyskać w przypadku przeprowadzenia tzw. głębokiej, a więc kompleksowej termomodernizacji – zaznacza Paweł Mirowski, zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków.

 

Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikro instalacji fotowoltaicznej.

 

W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu jaki osiąga wnioskodawca Programu.  Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikro instalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 000 PLN, 99 000 PLN i 135 000 PLN bezzwrotnej dotacji.

 

 

Dofinansowanie na kompleksową termomodernizację

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub o minimum 40%.

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 PLN, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części PPCP.

 

 

Podniesienie maksymalnych kwot dotacji

W Programie urealniono wartości poszczególnych kosztów kwalifikowanych poprzez podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych elementów finansowanych, a także maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

Utrzymany został kierunek odpowiednio wyższej intensywności dofinansowania do zakupu i montażu najbardziej efektywnych energetycznie rozwiązań.

 

 

Progi dochodowe w Programie „Czyste Powietrze”

 W Programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.

 

 1. W Części 1 Programu – do 135 000 PLN,
 2. W Części 2 Programu – do 1 894 PLN na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 PLN w gospodarstwie jednoosobowym,
 3. W Części 3 Programu – do 1 090 PLN na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 PLN w gospodarstwie jednoosobowym.

 

 

Dwa wnioski o dofinansowanie

 Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

 

W dostosowaniu do ujednolicenia zasad i dostosowaniu do przyszłych źródeł finansowania, jakimi są środki z KPO i FEnIKS wyłączono z kosztów kwalifikowanych podatek od towarów i usług (VAT) przy jednoczesnym podniesieniu intensywności dofinansowania przedsięwzięcia w celu zrekompensowania powyższej zmiany.

 

 

Dotacja na kocioł na biomasę drzewną

 Inne ważne zmiany w programie to: wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.

 

W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku.

 

Program zostaje też uproszczony w zakresie procesu obsługi i rozliczeń.

 

Źródło: magazynbiomasa.pl

 

W naszej ofercie możecie zakupić w korzystnych cenach kotły i palniki na pellet. Kliknij TUTAJ i sprawdź naszą ofertę.

Możesz samodzielnie sprawdzić jakie jest Twoje zapotrzebowanie grzewcze wypełniając aplikację online TUTAJ, a my pomożemy w doborze odpowiedniego i ekologicznego urządzenia. Mamy również sieć instalatorów, którzy profesjonalnie zamontują sprzęt i wykonają niezbędne prace w kotłowni.

Najważniejsze zmiany w Programie Czyste Powietrze 2023

Najważniejsze zmiany w Programie Czyste Powietrze 2023

Zamrożenie cen gazu, ale nie dla wszystkich

Najważniejsze zmiany w Programie Czyste Powietrze od 3 stycznia 2023

 

Program Czyste Powietrze 2023 ruszył po raz pierwszy we wrześniu 2018 roku. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program ma być realizowany do 2029 roku. Na Czyste Powietrze rząd zamierza przeznaczyć w ciągu 10 lat 103 mld PLN.

W programie Czyste Powietrze 2023 duże zmiany! Dofinansowanie na termomodernizację domu czy wymianę kopciucha może wynieść do 135 000 PLN. Przyjmowanie wniosków do nowej wersji Czystego Powietrza rusza 3 stycznia 2023 roku. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dotację z nowego Czystego Powietrza? Dla jakich progów dochodowych jakie dopłaty?

Jest zapowiedź aktualizacji programu Czyste Powietrze. Nowa wersja programu Czyste Powietrze ruszy 3 stycznia 2023 roku. Najważniejsze zmiany programu Czyste Powietrze dotyczą:

 • podniesienia wysokości progów dochodowych,
 • wyższego dofinansowania o jakie można się ubiegać,
 • możliwości rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca,
 • ścieżki bankowej programu – kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku,
 • obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego budynku.

 

 

Czyste Powietrze 2023 z wyższymi progami dochodowymi i dofinansowaniem

Minister Anna Moskwa podała 15 grudnia, że po zmianach w programie Czyste Powietrze przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1 564 do 1 894 PLN na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2 189 do 2 651 PLN w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 000 do 99 000 PLN.

Przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio:

 • z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych,
 • z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Maksymalna wysokość dotacji wzrasta z 79 000 do 135 000 PLN.

Anna Moskwa wyjaśniła, że podwyższenie progów dochodowych, jak i wysokości dotacji, wynika m.in. z rosnących cen usług i produktów.

Przypomniała też, że w przypadku beneficjentów podwyższonego i maksymalnego wsparcia można ubiegać się o 50% dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed faktycznym startem remontu. Pieniądze te trafią do wykonawców prac, a pierwsza transza dotacji będzie przelewana na konto do 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część zostanie wypłacona w ciągu 30 dni od zakończenia remontu.

 

Dla kogo program?

Program Czyste Powietrze przeznaczony jest właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW), który obejmuje swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek lub lokal mieszkalny. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są: w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub w serwisie gov.pl.

 

Jak złożyć wniosek przez internet lub w urzędzie?

Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej wersji wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.

Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

Złożenie wniosku w formie dotacji z prefinansowaniem możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem serwisu GWD z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku podpisu, możliwe jest wydrukowanie formularza wniosku, ręczne podpisani i przesłanie go pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

 

Złożenie wniosku pośrednictwem banku

W oddziale banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze, składa się wniosek wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu Czyste Powietrze. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, bank złoży w naszym imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw). Bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.

W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) należy zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.

Wfośigw wypłaca dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

 

W naszej ofercie możecie zakupić w korzystnych cenach kotły i palniki na pellet. Kliknij TUTAJ i sprawdź naszą ofertę.

Możesz samodzielnie sprawdzić jakie jest Twoje zapotrzebowanie grzewcze wypełniając aplikację online TUTAJ, a my pomożemy w doborze odpowiedniego i ekologicznego urządzenia. Mamy również sieć instalatorów, którzy profesjonalnie zamontują sprzęt i wykonają niezbędne prace w kotłowni.