Dofinansowania Unijne dla każdego. Zachęcamy do skorzystania z dofinansowań na budowę modernizację kotłowni. Poniżej przestawiamy najpopularniejsze dofinansowania.

W coraz łatwiejszy sposób można otrzymać wsparcie finansowe, urzędnicy starają się pomóc i nie rzadko sami wypełniają potrzebne wnioski. Uproszczona procedura dzięki której coraz częściej można otrzymać dofinansowanie na dobrych warunkach.

Dofinansowanie Czyste Powietrze

Wreszcie rusza szumnie nagłaśniane dofinansowanie Czyste powietrze. Dofinansowanie na modernizację kotłowni i wymianę kotłów starego typy na nowoczesne ekologiczne. Zapoznaj się z dofinansowaniem Czyste Powietrze.

Dofinansowanie w Twojej gminie i mieście

Skontaktuj się z Urzędem Gminy w  swojej miejscowości i dopytaj o szczegóły dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych na nowoczesne i ekologiczne. Każda gmina ma swój indywidualny program wsparcia dla swoich mieszkańców. Zazwyczaj należy złożyć wniosek przed wymianą kotła aby można było udowodnić że ma się kocioł starego typu. Dofinansowania są różne, najczęściej jest to bezzwrotna dopłata do instalacji i robocizny jednak należy to indywidualnie sprawdzić w swojej gminie.

Przykładowy link do dofinansowania na wymianę kotłów w Bydgoszczy. W wszystkich gminach cyklicznie są organizowane dofinansowania i należy dowiadywać się w swojej gminie.

https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/wymien-piec-na-ekologiczny-rusza-akcja-informac/

Dofinansowanie na wymianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne urządzenie grzewcze udzielane jest na zasadach i w trybie określonych uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014 r. Miasto przyznaje właścicielom, współwłaścicielom i najemcom samodzielnych lokali lub budynków mieszkalnych usytuowanych na terenie miasta, dofinansowanie w wysokości 100% kosztów poniesionych na zakup urządzenia ekologicznego, jednak nie więcej niż 3 tys. zł 

Jednym z warunków przyznania dofinansowania jest posiadanie, w chwili złożenia wniosku do Urzędu Miasta Bydgoszczy, sprawnego technicznie, trwale związanego z obiektem budowlanym jednego źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności pieca lub kotła opalanego węglem. Likwidacja kotła lub pieca węglowego oraz zakup urządzenia ekologicznego może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. 

Dofinansowanie udzielane jest do następujących ekologicznych urządzeń grzewczych:

– kotłów elektrycznych, olejowych, gazowych, 

– automatycznych kotłów opalanych biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa, 

– urządzeń wykorzystujących energię ziemi (pompy ciepła), 

– urządzeń wykorzystujących energię elektryczną, 

– urządzeń pobierających energię z sieci ciepłowniczej. 

Wnioski o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną należy składać do Urzędu Miasta Bydgoszczy nie później niż do 

31 października. 

Uchwała wraz z załącznikami znajduje się TUTAJ.

Wymagane dokumenty do ww. dotacji należy składać w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju (ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, II piętro, pok. 201 – poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00 – 16.00; wtorek w godz. 8.00 – 18.00; piątek w godz. 8.00 – 14.00). 

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt pod numerami tel. 52 58 59 270, 52 58 58 038.