Ulga termomodernizacyjna 2024

Ulga termomodernizacyjna 2024

Ulga termomodernizacyjna 2024

Ulga termomodernizacyjna jest ulgą podatkową, dzięki której można odliczyć wydatki na remont domu. Z ulgi może skorzystać osoba składająca zeznanie podatkowe będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Posiadaczom nieruchomości na podstawie np. umowy najmu, użyczenia, czy dzierżawy nie przysługuje ulga termomodernizacyjna.

Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 składając zeznanie podatkowe za 2023 rok.

 Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28, dołączając załącznik PIT/O informujący o odliczeniach.

W rozliczeniu za 2023 roku można odliczyć do 53 tys. zł (małżonkowie mogą odliczyć łącznie do 106 tys. zł). Aby skorzystać z ulgi należy posiadać faktury VAT, które określają zakres wydatków. 

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej:

 • materiały budowlane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów
 • kotły kondensacyjne gazowe lub olejowe
 • instalacje przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne
 • kotły przeznaczone do spalania biomasy
 • okna, drzwi, stolarka okienna
 • wydatki na przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej

Pełna lista inwestycji, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej jest dostępna na stronie podatki.gov.pl

FENG – Kredyt ekologiczny

FENG – Kredyt ekologiczny

FENG Kredyt ekologiczny

FENG – kredyt ekologiczny

W 2024 roku BGK zaplanował dwa nabory wniosków w ramach konkursu Kredyt ekologiczny z Programu FENG. Jest to bezzwrotna dotacja w formie Kredytu Ekologicznego przeznaczonego dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Polski. Celem tego wsparcia jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej o przynajmniej 30% w porównaniu do obecnego zużycia.

Kto może ubiegać się o Kredyt Ekologiczny?

Dotację mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak również firmy klasyfikowane jako small mid-caps (zatrudniające do 499 pracowników) oraz mid-caps (zatrudniające do 3000 pracowników). Działalność musi być zarejestrowana oraz prowadzona na terenie Polski.

Obszary wsparcia:

Przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o Kredyt Ekologiczny, mogą skorzystać z dotacji na realizację następujących inwestycji:

 • Wymiana źródła ogrzewania na bardziej efektywne energetycznie.
 • Modernizacja linii produkcyjnej, budynków oraz wymiana sprzętu i narzędzi w celu zmniejszenia zużycia energii.
 • Budowa lub modernizacja instalacji odnawialnych źródeł energii, które będą wykorzystywane na własny użytek przedsiębiorstwa.

Oczywiście, istotnym elementem projektu jest również obligatoryjna termomodernizacja.

Wyjątki od wymogu termomodernizacji:

W przypadku, gdy budynki są nowe lub niedawno przeszły remont i spełniają normy/wymagania, środki z dotacji można przeznaczyć tylko na modernizację linii produkcyjnej. Dotacja może być także przyznana w przypadku, gdy usprawnienia mają na celu zapewnienie przestrzegania przez przedsiębiorcę już przyjętych norm unijnych, nawet jeżeli te normy jeszcze nie obowiązują.

Pełna lista inwestycji znajduje się na stronie BGK.

Nabory planowane w 2024 roku:

 • od 25.04 do 27.07
 • od 17.10 do 30.12

Banki współpracujące z BGK:

 • Alior Bank,
 • BPS (wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi),
 • Bank Handlowy w Warszawie,
 • Millenium,
 • BOŚ Bank,
 • PEKAO,
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 • BNP Paribas,
 • ING Bank Śląski,
 • mBank,
 • PKO BP,
 • Santander BP,
 • SGB Bank (wraz z bankami zrzeszonymi),
 • VeloBank,
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy,
 • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie.
Uchwały Antysmogowej w Kujawsko-Pomorskiem 🗓️ Ostatni Dzwonek na Wymianę Starych Kotłów!🏠 Urząd Nie Przedłuża Terminu – Wymień Kotły Pozaklasowe do Końca 2023 Roku lub Czeka Cię Kara Finansowa

Uchwały Antysmogowej w Kujawsko-Pomorskiem 🗓️ Ostatni Dzwonek na Wymianę Starych Kotłów!🏠 Urząd Nie Przedłuża Terminu – Wymień Kotły Pozaklasowe do Końca 2023 Roku lub Czeka Cię Kara Finansowa

uchwała antysmogowa

05 grudnia 2023 Aktualizacja materiały z 27 listopada 2023

🌍 Aktualizacje w Realizacji Uchwały Antysmogowej w Kujawsko-Pomorskim!

W świetle ostatnich decyzji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, chcielibyśmy podzielić się z Wami ważnymi informacjami dotyczącymi realizacji uchwały antysmogowej. Marszałek Piotr Całbecki poinformował, że nie będzie wydłużania terminu na dostosowanie systemów grzewczych do nowych standardów środowiskowych. Ta ważna decyzja ma ogromne znaczenie dla #OchronaŚrodowiska i #CzystePowietrze w naszym regionie.

📆 Zaplanowany Okrągły Stół

16 stycznia odbędzie się okrągły stół, na którym zostaną omówione sposoby przyspieszenia realizacji uchwały oraz wsparcia dla osób i instytucji, które mogą mieć trudności z dostosowaniem się do nowych wymagań. To ważny krok w kierunku #ZrównoważonyRozwój i #ZielonaPolska.

🏠 Co to Oznacza dla Mieszkańców?

Od 1 stycznia 2024 roku wejdzie w życie zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych. Podkreślamy, że zarząd województwa apeluje o elastyczne podejście do egzekwowania uchwały, szczególnie w kontekście sytuacji materialnej mieszkańców. Jest to istotne dla #Ekologia i #EnergiaOdnawialna.

🌱 Dążenie do Czystszego Środowiska

Przyjęta w czerwcu 2019 roku uchwała antysmogowa jest krokiem w kierunku lepszej jakości powietrza w naszym regionie. Obejmuje ona zarówno zakaz stosowania niektórych paliw stałych, jak i określa standardy emisyjne oraz efektywności energetycznej dla urządzeń grzewczych.

Zapraszamy do dyskusji na temat tej ważnej inicjatywy i dowiedzenia się więcej o jej wpływie na nasz region!

Materiały pobrane z:

PORTAL INFORMACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU

Post opracowany na podstawie informacji ze strony Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Hasztagi: #OchronaŚrodowiska, #CzystePowietrze, #ZrównoważonyRozwój, #ZielonaPolska, #Ekologia, #EnergiaOdnawialna


 

Ulga termomodernizacyjna 2024

Ulga termomodernizacyjna 2024

Ulga termomodernizacyjna jest ulgą podatkową, dzięki której można odliczyć wydatki na remont domu. Z ulgi może skorzystać osoba składająca zeznanie podatkowe będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Posiadaczom nieruchomości na...

czytaj dalej
FENG – Kredyt ekologiczny

FENG – Kredyt ekologiczny

FENG - kredyt ekologiczny W 2024 roku BGK zaplanował dwa nabory wniosków w ramach konkursu Kredyt ekologiczny z Programu FENG. Jest to bezzwrotna dotacja w formie Kredytu Ekologicznego przeznaczonego dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Polski....

czytaj dalej
Uchwały Antysmogowej w Kujawsko-Pomorskiem 🗓️ Ostatni Dzwonek na Wymianę Starych Kotłów!🏠 Urząd Nie Przedłuża Terminu – Wymień Kotły Pozaklasowe do Końca 2023 Roku lub Czeka Cię Kara Finansowa

Uchwały Antysmogowej w Kujawsko-Pomorskiem 🗓️ Ostatni Dzwonek na Wymianę Starych Kotłów!🏠 Urząd Nie Przedłuża Terminu – Wymień Kotły Pozaklasowe do Końca 2023 Roku lub Czeka Cię Kara Finansowa

05 grudnia 2023 Aktualizacja materiały z 27 listopada 2023 🌍 Aktualizacje w Realizacji Uchwały Antysmogowej w Kujawsko-Pomorskim! W świetle ostatnich decyzji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, chcielibyśmy podzielić się z Wami ważnymi informacjami dotyczącymi...

czytaj dalej
Pompa ciepła R290 bije R32 pod względem efektywności

Pompa ciepła R290 bije R32 pod względem efektywności

Pompa ciepła R290 bije R32 pod względem efektywności

Pompa ciepła R290 bije R32 pod względem efektywności

W miarę jak globalny popyt na pompy ciepła rośnie, popularny mit dotyczący nieefektywności urządzeń na propan (R290) w porównaniu z modelami na f-gaz został obalony przez certyfikowane dane, które były zebrane na podstawie testów dwóch pomp ciepła A+++, które wykazały 21-34% poprawę efektywności w porównaniu z urządzeniem na R32.

 

Porównanie to zostało dokonane przez holenderskiego wynalazcę i konsultanta pomp ciepła, Menno van der Hoffa, dyrektora generalnego TripleAqua. Van der Hoff ma ponad 30-letnie doświadczenie w sektorze pomp ciepła i prowadził konsultacje dla różnych, dużych, międzynarodowych marek pomp ciepła.

 

Swoimi spostrzeżeniami na temat globalnego rynku pomp ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem sektora naturalnych czynników chłodniczych, Van der Hoff podzielił się podczas sesji “Heat Pump Market Trends” na niedawnym ATMO Europe Summit, który odbył się w Brukseli w Belgii w dniach 15-16 listopada. Organizatorem ATMO Europe była ATMOsphere, wydawca portalu Hydrocarbons21.com.

 

Porównanie wydajności pomp ciepła na R290 i R32

Van der Hoff porównał dwie pompy ciepła, aby obalić mit, że pompy ciepła na naturalny czynnik chłodniczy nie są tak wydajne jak te na f-gaz. Do tego zadania wybrał wiodącą na rynku pompę ciepła A+++ R32 oraz austriacką pompę ciepła R290 z certyfikatem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA). Do porównania urządzeń wykorzystano certyfikowane dane.

 

W temperaturze 35°C (95°F) sezonowy współczynnik efektywności (SCOP) urządzenia R32 wynosił 4,72 (η = 186%), natomiast urządzenie R290 miało w tej temperaturze SCOP 5,66 (η = 226%) (poprawa o 21%). W temperaturze 55°C (131°F) różnica się powiększa – jednostka R32 wykazuje SCOP na poziomie 3,39 (η = 133%), a jednostka R290 na poziomie 4,48 (η = 179%). Oznacza to, że jednostka R290 jest o 34% bardziej wydajna w tej temperaturze.

 

Było jasne, że jednostka na propan przewyższa jednostkę na R32, podsumował Van der Hoff. “Kwestia, że naturalny czynnik chłodniczy powinien być mniej wydajny [niż jednostki f-gazowe] nie jest poparta danymi”.

 

Eksplodujący popyt

Van der Hoff podzielił się danymi rynkowymi pokazującymi konsekwentny wzrost globalnego rynku pomp ciepła w ciągu ostatniej dekady. Ponieważ rynek nie jest jeszcze dojrzały, spodziewany jest “wybuchowy wzrost” – wyjaśnił. W ciągu następnej dekady udział pomp ciepła w rynku ma być trzy- lub czterokrotnie większy niż obecnie.

 

W 2022 r. oczekuje się ponad 100% wzrostu w niektórych dużych krajach produkcyjnych, takich jak Niemcy, Holandia i Polska, a wzrost we Włoszech ma wynieść 143% obecnej sprzedaży, podzielił się Van der Hoff, opierając się na różnych raportach branżowych. W sierpniu 2022 r. w Niemczech zarejestrowano więcej pomp ciepła niż w całym roku 2021. Największy potencjał wzrostu ma Francja – stwierdził Van der Hoff.

 

Sprzedaż pomp ciepła z naturalnym czynnikiem chłodniczym również rośnie – oczekuje się 9,5% złożonej rocznej stopy wzrostu (CAGR) w latach 2022-2027 (wzrost z 5,8 mln USD do 9,8 mln USD). Największy wzrost spodziewany jest w pompach ciepła na CO2 (R744) w zakresie 200-500kW (57-142TR), według danych, którymi podzielił się Van der Hoff.

 

“Kwestia, że naturalny czynnik chłodniczy powinien być mniej wydajny [niż jednostki f-gazowe] nie jest poparta danymi”. Menno van der Hoff, TripleAqua

 

Przyszłość jest naturalna

Ponieważ więcej CFO (Chief Financial Officers) zmienia swoją wizję długoterminowych inwestycji z powodu rozporządzenia F-gazowego i proponowanych zakazów, naturalne czynniki chłodnicze stają się bardziej atrakcyjną opcją, wyjaśnił Van der Hoff. Wynika to w dużej mierze z rosnącej niepewności wokół f-gazów i ich wpływu na środowisko.

 

“Naturalne czynniki chłodnicze wejdą teraz na rynek bardzo szybko” – powiedział Van der Hoff. Oczekuje on, że rynek ten dojrzeje już w 2027 roku. “R32 i R410A znikną i wiele z nich zostanie zastąpionych przez propan” – przewiduje.

 

Van der Hoff spodziewa się również wielu klimatyzatorów typu split na rynku i uważa, że istnieje duży potencjał dla pomp ciepła na CO2 w średnich i wysokich wydajnościach. Widzi również, że rozwiązania ciepłownicze oparte na naturalnym czynniku chłodniczym stają się bardziej popularne.

 

W podsumowującym slajdzie Van der Hoff przewidział przyszłych przegranych i zwycięzców sektora w oparciu o dowody. Systemy o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego (VRF) znalazły się w kolumnie przegranych, a urządzenia wykorzystujące naturalny czynnik chłodniczy w kolumnie zwycięzców.

 

Źródło: hydrocarbons21.com

 

W naszej ofercie możecie zakupić w korzystnych cenach pompy ciepła renomowanych producentów. Kliknij TUTAJ i sprawdź naszą ofertę.

Możesz samodzielnie sprawdzić jakie jest Twoje zapotrzebowanie grzewcze wypełniając aplikację online TUTAJ, a my pomożemy w doborze odpowiedniego i ekologicznego urządzenia. Mamy również sieć instalatorów, którzy profesjonalnie zamontują sprzęt i wykonają niezbędne prace w kotłowni.

Zasady korzystania z biomasy

Zasady korzystania z biomasy

biomasa

Zasady korzystania z biomasy

Bogdan Warchoł, ekspert w dziedzinie biomasy, uważa, że warto przypomnieć zasady korzystania z tej formy energii. Wydaje się, że zapomnieliśmy o jej ekologicznym aspekcie oraz o tym, dlaczego warto ją spalać. Warto przypomnieć, że chodziło o wykorzystanie zbędnych i niepotrzebnych odpadów drewnianych w przemyśle leśnym, drzewnym i rolniczym. Niestety, palimy wszystko, co popadnie. Niestety biomasa jest obecnie droga i jej brakuje, zarówno tej pochodzącej z lasów, jak i z rolnictwa.

Warto zauważyć, że różnica między aspektem legislacyjnym faworyzującym agro a leśną jest już niewielka. Obecnie coraz mniej elektrowni i elektrociepłowni działa w ramach systemu certyfikatów OZE, a wsparcie z nich wynikające zostało zepchnięte na dalszy plan przez koszt dwutlenku węgla i cenę paliw kopalnych używanych w Polsce.

Ważne jest, aby wykorzystywać biomasy agro i leśnej zgodnie z ich dostępnością. Należy jednak pamiętać o tym, że biomasa pochodząca z różnych źródeł ma różne parametry fizykochemiczne, które należy uwzględnić podczas podejmowania decyzji o jej wykorzystaniu.

Czym jest biomasa?

To przede wszystkim odpady powstałe w procesie produkcji spożywczej oraz pozostałości z upraw, takie jak słoma, łuski czy łupiny. Ze względu na to, że jest bardziej zanieczyszczona chemicznie, proces spalania jest utrudniony, co często wymaga dodatkowej obróbki, takiej jak suszenie lub pelletowanie.

Natomiast biomasa leśna to głównie drewno i jego pochodne, takie jak zrębki, trociny, zrzyny czy papierówka, które są używane przez przemysł papierniczy, tartaki oraz przemysł płytowy. Większość biomasy leśnej to surowiec poszukiwany przez te branże, jednak tylko część jest klasyczną biomasa odpadową, taką jak pozrębowe odpady, które najlepiej wykorzystać poprzez spalanie.

Co będzie w przyszłości?

Przyszłość może należeć do rzeczywistej biomasy, będącej prawdziwym odpadem, a nie surowcem niezbędnym dla innych sektorów gospodarki i przemysłu. Nie można ograniczać się jedynie do wykorzystania biomasy w energetyce i ciepłownictwie. Wykorzystanie wiąże się z wieloma gałęziami przemysłu i gospodarki, takimi jak branża leśna (pozyskiwanie drewna), przemysł drzewny (tartaki), przemysł papierniczy, płytowy, produkcja pelletu, energetyka oraz sektor odpadów komunalnych i rolnictwo. Wymaga to uwzględnienia wielu przepisów, systemów wsparcia i ograniczeń gospodarczych, które regulują jej wykorzystanie, bezpośrednio lub pośrednio.

Wśród różnych regulacji dotyczących biomasy znajdują się przepisy dotyczące systemów wsparcia jej spalania, takie jak świadectwa pochodzenia OZE i certyfikacja KRD, przepisy unijne dotyczące ogólnego wykorzystania biomasy (w tym RED III), a także tzw. ślad węglowy oraz ograniczenia importowe, np. z Białorusi.

Regulacje i wsparcie prawne – czy nadal jest taka potrzeba?

Czy te przepisy skutecznie chronią zasoby drzewne przed niewłaściwym wykorzystaniem? W związku z tym, czy nadal potrzebna jest regulacja i wsparcie dla biomasy w obecnym kształcie, który jest przestarzały i nieskuteczny? Może ograniczenie wsparcia dla energetyki na rzecz innych branż byłoby bardziej efektywne dla całej polskiej gospodarki. Jednak jak pogodzić styk rynków regulowanych i dotowanych z tymi, które są typowo komercyjne? Jak uniknąć patologii?

To wieczne pytanie, a jedynym sposobem na uniknięcie nieprawidłowości jest stały monitoring i szybka adaptacja przepisów. Niestety, w praktyce rzadko to się udaje, ponieważ przepisy wprowadzane są po czasie, co może prowadzić do szkodliwych skutków. W historii biomasy i OZE zawsze byliśmy kilka, kilkanaście kroków za rzeczywistością.

Jedyny sposób to stały monitoring i szybkie dostosowywanie przepisów

Niestety, rzadko się to jednak udaje, bo przepisy wprowadzana są po czasie – jak przysłowiowa musztarda po obierze. W historii biomasy i OZE zawsze byliśmy kilka, kilkanaście kroków za rzeczywistością. Pierwsze emocje wzbudziły wysokie ceny świadectw OZE, które wywołały pierwszą falę rozwoju współspalania i spalania. Zyskowność dla energetyki była tak wysoka, że opłaciło się kupować drewno i rozdrabniać na biomasę. Kiedy wreszcie wprowadzono obowiązek przygotowywania dokumentacji pochodzenia biomasy to ceny świadectw OZE spadły i obowiązek stał się tylko niepotrzebnym obciążeniem dla dostawców.

Jakie jest wsparcie?

Obecnie ekscytację wzbudzają ceny CO2 i braki w dostępności węgla oraz jego wysoka cena. Dlatego wsparcie spalania i współspalania biomasy dla podmiotów zobowiązanych do rozliczania emisji CO2 znacząco wzrosło i przekroczyło wsparcie certyfikatów OZE. Wsparcie spalania w postaci świadectw OZE to ok. 150 PLN/m3 drewna (cenie świadectw ok. 220 PLN/MWh, sprawności wytwarzania energii elektrycznej ok. 35% i założeniu 7G w m3 drewna).

Wspomaganie spalania w kontekście emisji CO2 wzrosło do około 240 za każde 1 m3 drewna. To zostało obliczone przy użyciu ceny CO2 wynoszącej 77 euro za tonę, unikniętej emisji CO2 w wysokości 94 kg/GJ oraz zakładając, że każde 1 m3 drewna zawiera 7GJ. Co ciekawe, dopuszczalne jest spalanie pochodzącej z pełnowartościowego drewna, pod warunkiem, że dostawca posiada certyfikat KZR, który potwierdza legalność pozyskania, a nie jakości drewna.

Razem dotacja do biomasy (CO2 i OZE) wynosi około 390 PLN/m3, a do tego dochodzą koszty unikniętego zakupu paliwa, które wynoszą około 315 PLN/m3 drewna (przy założeniu ceny węgla na poziomie 1000 PLN/tona). W sumie jest to kwota 705 PLN/m3. Na koniec 2022 roku energia elektryczna była wyceniana na około 80 PLN za GJ, co oznacza, że 1 m3 drewna kosztowało około 560 PLN. Obecnie przemysł drzewny kupuje papierówkę za około 400 PLN/m3, więc trudno mówić o konkurencyjności w stosunku do energetyki.

Obecna sytuacja na rynku biomasy

Sytuację braków komplikują dodatkowo relacje z Białorusią (zakaz eksportu zrębki), problemy rozładunkowe w polskich portach oraz wojna na Ukrainie. Mamy więc obecnie rynek niedoboru surowcowego i brutalną wojnę cenową na rynku drewna i biomasy. Jedynie chyba tylko Lasy Państwowe mają powód do zadowolenia – mimo stałego podnoszenia cen przedsiębiorcy biją się o drewno, a LP rosną zyski.

Cała reszta walczy o przetrwanie. Jak długo wytrzyma? Pewnie tak długo, jak końcowy konsument zaakceptuje wyższe ceny za meble, papier itp. Moja rada na niedobory biomasy i drewna? Biomasa powinna być wyłączona z systemu rozliczeń CO2, a z pewnością ta powstająca z drewna pełnowartościowego.

Przyszłość biomasy

Jak w świetle całej skomplikowanej sytuacji widzę przyszłość biomasy? Z pewnością nie powinniśmy dalej iść w duże zawodowe elektrownie spalające ogromne ilości biomasy a raczej w lokalne jej wykorzystanie w średniej wielości elektrociepłowniach, w ciepłownictwie. Należy uregulować przepisy co do klasyfikacji biomasy w zależności od jej pochodzenia i możliwości wykorzystania jej jako surowca w innych działach gospodarki. Nie certyfikacja biomasy, KZR i tym podobna utopia.

Klasyfikujmy biomasę w zależności od tego, jak ją można wykorzystać jako surowiec. Od wielu kat takie rozwiązania są w Niemczech i Austrii. Nikt nie pali tam zrębki, trociny i papierówki, które można wykorzystać jako surowiec. Dlaczego? Bo za to grożą spore kary. Czego można życzyć?  Prostych, mądrych i wprowadzanych na czas (bez zwłoki kilku lat) przepisów regulujących wykorzystanie biomasy.

 

Źródło: magazynbiomasa.pl

 

W naszej ofercie możecie zakupić w korzystnych cenach kotły i palniki na pellet. Kliknij TUTAJ

i sprawdź naszą ofertę.

Możesz samodzielnie sprawdzić jakie jest Twoje zapotrzebowanie grzewcze wypełniając aplikację online TUTAJ, a my pomożemy w doborze odpowiedniego i ekologicznego urządzenia. Mamy również sieć instalatorów, którzy profesjonalnie zamontują sprzęt i wykonają niezbędne prace w kotłowni.

Program Kawka Plus i Kawka Bis

Program Kawka Plus i Kawka Bis

Program Kawka Plus i Kawka Bis

Program Kawka Plus i Kawka Bis

Programy Kawka Plus i Kawka Bis zostały przedłużone w miastach Wrocław i Poznań. Ich głównym celem jest walka z jakością powietrza w tych miastach i eliminowanie zanieczyszczeń. Dzięki tym programom mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie w zakresie wymiany kotłów i modernizacji źródeł ciepła, co pozwala na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

 

Rodzaj działań wspierających w ramach programu KAWKA BIS w Poznaniu

Wspierane będą działania mające na celu likwidację sprawnych palenisk opalanych węglem, drewnem, brykietami lub innymi rodzajami biomasy, takimi jak piece, kotły, kominki, które stanowią trwałe wyposażenie lokali mieszkalnych lub nieruchomości mieszkalnych.

Należy jednak pamiętać, że sprawne źródła ciepła opalane paliwami stałymi muszą być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatkowo, dopuszcza się udzielanie dotacji na trwałą likwidację podwójnych systemów grzewczych, takich jak węglowo-gazowe lub węglowo-elektryczne, pod warunkiem, że posiadają one źródło ciepła opalane paliwem stałym, które jest niesprawne i zostało zainstalowane co najmniej 10 lat przed dniem złożenia wniosku. Warunkiem otrzymania dotacji jest:

 1. wykazanie przez wnioskodawcę, że niskoemisyjne źródło ciepła zainstalowane ponad 10 lat przed dniem złożenia wniosku jest niesprawne i w ostatnim okresie grzewczym wykorzystywane było wyłącznie źródło ciepła opalane paliwem stałym;
 2. trwała likwidacja obu systemów grzewczych;
 3. zamontowanie nowego, proekologicznego systemu ogrzewania.

 

Program KAWKA BIS skierowany jest do beneficjentów spoza sektora finansów publicznych, w tym osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

 

Wysokość dotacji zależy m.in. od preferowanego źródła ciepła i wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, jednakże istnieje górny limit dofinansowania, który wynosi:

 1. 12 000 PLN/lokal – w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego lub ogrzewania olejowego,
 2. 15 000 PLN/lokal – w przypadku ogrzewania za pomocą pompy ciepła lub wykorzystania instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

 

Wrocławska Kawka Plus

Kawka Plus to miejski program dopłat we Wrocławiu, który ma na celu wymianę niespełniających norm ekologicznych pieców na ekologiczne źródła ciepła. W ramach programu osoby, które dokonają wymiany pieca, mogą otrzymać zwrot kosztów do 15 tysięcy złotych na zakup ekologicznego źródła ciepła.

 

Dzięki temu programowi możliwa jest wymiana źródła ciepła bez wkładu własnego, wyłącznie za pomocą dofinansowania od miasta. Dodatkowo, dzięki takiej wymianie, można uniknąć kary grzywny nawet do 5000 złotych, która zostanie wprowadzona zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej od 1 lipca 2024 r. za korzystanie z “kopciuchów”.

Dopłaty w programie otrzymać mogą:

 1. właściciele mieszkań lub domów we Wrocławiu – osoba fizyczna
 2. najemca mieszkania komunalnego,
 3. osoba, która wynajmuje mieszkanie lub dom we Wrocławiu (musi mieć zgodę właściciela lokalu)

Warunkiem jest, że w mieszkaniu (domu) musi być sprawny piec na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet, piece grzewcze na ekogroszek itp.).

 

Dofinansowanie do wymiany pieca na ekologiczne źródło ciepła w ramach programów Kawka i Kawka Plus może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednakże nie przekroczy kwoty 15 000 PLN. Wymiana pieca może zostać przeprowadzona bez wkładu własnego, ponieważ instalator ma możliwość rozliczenia kosztów bezpośrednio z Urzędem Miejskim Wrocławia, stosując usługę pełnomocnictwa.

 

Ponadto, osoby, które wymienią lub wymieniły swoje piece węglowe w ramach programów Kawka i Kawka Plus, będą kwalifikować się do programu Termo Kawka, umożliwiającego uzyskanie dopłat do termomodernizacji. Uczestnicy projektu będą mogli otrzymać dofinansowanie w wysokości 5 000 PLN na wymianę nieszczelnych okien. Środki te mogą pokryć nawet 100% kosztów inwestycji, nie przekraczając jednak 1 000 PLN na jedno okno.

 

 

Źródło: zmienpiec.pl / poznan.pl / fundacjabezsmogu.pl

 

W naszej ofercie możecie zakupić w korzystnych cenach kotły i palniki na pellet. Kliknij TUTAJ i sprawdź naszą ofertę.

Możesz samodzielnie sprawdzić jakie jest Twoje zapotrzebowanie grzewcze wypełniając aplikację online TUTAJ, a my pomożemy w doborze odpowiedniego i ekologicznego urządzenia. Mamy również sieć instalatorów, którzy profesjonalnie zamontują sprzęt i wykonają niezbędne prace w kotłowni.